...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުންޑު
ނ.
ފިރިހެނުން އުނު އަނުމަށް ބޭނުންކުރާ ފޭރާމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުފަތީމުންޑު . ބަނިޔާދަން ބުގިސް . ބަރުމާޕީސް މުންޑު . ބުގިސްމުންޑު . ކަންބާ . ކަސަބުމުންޑު . ކުޅުދުއްފުށީފޫ . އަންބޮނޑި . އަންދަރުމުންޑު . އަރުވާޖެހުން . މަހުބޫބުފޮށާ . މުންޑުކޯޑި . މެދުފަތި . މޮއިލުން . ފަތިގަނޑު . ފަތޭރި . ފަތޭރިކުރުން . ފޫގެޅުން . ދަމައިރޮއްޖަކަށް ފޫގެޅުން . ދެލިފޭލި . ތަތުންދަނޑި . ތާން . ތެތްފޭލި . ސޮހުން . ސޯރުފޮތިކޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ