...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުރަނގަ
ނ.
ހިމަދިގު ތޮޅިއެއް އަޅާ، ގަހެއް، މިގަހުގެ ތޮޅިއާއި ފަތަކީ ވަރަށް ފައިދާހުރި ކާއެއްޗެކެވެ.
މިގަހުގެ ފަންސަނގަކީ ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަނގަރަނގަތޮޅިމުރަނގަދެތޮޅި . ރަތްމުރަނގަ . ބަގީޗާމުރަނގަ . ކަތުރުމުރަނގަ . ވައިގުގޫކަފަގަނޑު . ވެލުމުރުގަ . ވެލްމެރަގަ . މިރުހުލުން . މުރަނގަމާ . މުރަނގަމޫ . މުރަނގަތޮޅި . މުރަނގިލާށި . މޫދުކައްޗޭ . މެރަނގަ . މެރަނގި . މެރަނގޮ . ފީރިމެރަނގަ . ފުށްދެމުން . ތަރުކާރީ . ތޮށިދެމުން . ގޮނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ