...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުރަނަ
ނއ.
(1) ހިކިގެންގޮސް ފަސޭހައިން ފުނޑުފުނޑު ވެގެންދާގޮތް ހުންނަ.
(2) އަވަހަށް ބިނދޭގޮތް ހުންނަ.
(3) މަޖާޒު:
ރުޅި އިސް (4) ހަރުކަށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާ . ހަނާކުރިފޯއް . ހަނާކުރުން . ހަނާވުން . ހިޔަމަ . ރަމުނަ . ރާސް . ރާސްރާސް . ރުގުން . ބިސްކޯދު . ވަކަ . ވަކަކަން . ވަކަވުން . ވަކަދަނޑި . މުރުމުރު . މުރުމުރުލުން . މުރުމުރުގޮވުން . މެރަހަ . ފޮޅިކުރުން . ދާލިބިސްކޯދު . ތާސްދަގަނޑު . ތުނިރޮށި . ތެލުލިކެއު . ތޮށިތެޅުން . ލޮނުހަކުރު . ގިރުނބާފިލާ . ސަންދަރޯސް . ސައިފަތް . ޓައް . ޓަސް . ޗިސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ