...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުރަކަ
ނ.
ދިރޭ ގަލުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ކަނޑުފަޅުގައި ފިނިފީންޏަށް އޫކޮށާއި ފަތިކޮށް އިނގިލިތަކެއް ހެންނާއި ގަސްގަސްހެން ހެދުމުން ދާ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުބަސް . ހަޅިއަފޮނާ . ހަތިމައު . ހިރިގައު . ހޭވައްލާތައްޔާރު . ނަށާމައު . ނިދިބޮނދަ . ނިލަމެހި . ނޫކާޅު . ރަތްމުރަކަ . ކޮވެލިފާނަ . އަކިރި . އަޑުފެޅުން . އުވަ . އުވަދެވުން . އެންދެރި . ވަހާރި . ވިހުން . ވެމާގެ އަންބާ . ވެލި . މުރަކަބަދި . މުރަކަކުރި . މުރަކަކެޔޮފޮތި . މުރަކަގަނޑު . މުރަކަގަސް . މުރޮޅި . މޫދުމައުގަނޑު . މެރަނގި . ފަންހާމަސް . ފަރު . ފަޅުމުރަކަ . ފަތާދިއުން . ދޮންބުރެކި . ދޮންފަޅޯމަސް . ދޮރުމަސް . ތިންއަރިމުރަކަ . ތުންބިބީ . ތުންދިގުބިބީ . ތޮށި . ތޮށިވާލި . ލަނޑާ . ލޫޅު . ލޫޅުމާ . ގައުފަޅަ . ގިރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ