...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުރަކަމަސް
ިބާވަތުގެ މަސްމަހުގެ ދެއަރި މަތީގައި މަހުގެ ހުރަހަށް ފުޅާ ތިންރޮނގު، ނުވަތަ ކަޅު ތިންރޮނގު، ނުވަތަ ގަދަމުށި ކުލައިގެ ތިންރޮނގު ހުރެއެވެ.
މަހުގެ ނަގޫ ހުންނަނީ އަލިކުލައިގައެވެ.
ކަންފަތްގަނޑު ހުދުކުލައިގައެވެ.
ކަންފަތްގަނޑުގެ ބުޑު ހުންނަނީ ކަޅުކުލައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޅިއަފޮނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ