...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުރަކަފުންނަ
ނ.
މިއީ ފަޅުފަޅުގެ ތިލަ ހިސާބުގައި ދިރިއުޅޭ މަހެއް.
މިބާވަތުގައި އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭ އެއް ސިފައަކީ، މަސް ދިރިއުޅޭ ވެށްޓާއި ގުޅައިގެން މަހުގެ ކުލަ ބަދަލު ކުރާކަމެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ