...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުރަމަހި
ނ.
(ސ) ތިލަފަޅުމަތިންނާއި ގޮނޑުދޮށުން ފެންނަ، މަސް ކެއުމަށް ބޭނުން ކުރާ ބޮއްޔެއް.
މިއީ ގޮޅާގެ ވައްތަރެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މެރަމަހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ