...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުރާލި
ނއ.
(1) ހީވާގި.
(2) ޙަރަކާތްތެރި.
(3) މަސައްކަތްކުރަން ކެރޭ.
(4) ކަންނެތް މިބަހުގެ އިދިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރަކާތްތެރި . ހަރަކާތްތެރިން . ހަރަކާތްތެރިކަން . ހަރަކާތްތެރިވުން . ހަރަކާތްތެރިޔާ . ހީވާގި . ހީވާގިކަން . ހީވާގިވުން . ކަންނެތް . ކަންނެތްކަން . ކަންނެތްވުން . ފުޅު . ފެންކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ