...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުރާލިކަން
ނއނ.
(1) ހީވާގިކަން (2) މަސައްކަތްކުރަން ކެރޭކަން.
(3) ޙަރަކާތްތެރިކަން.
(4) ކަންނެތް ކަމުގެ އިދިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރަކާތްތެރިކަން . ހީވާގިކަން . ފެންކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ