...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުރިނގު
ނ.
(1) އިރުއަރާ ދިމާ.
(2) އިރުއޮއްސޭ ދިމާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުމުރިނގު . އިރުމަތީފަރާތް . މަޣުރިބު . ފަކުސަމަ . ފައިބާނަ މުރިނގު . ދެމުރިނގު . ގަލްބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ