...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުރިނގުޖެހުން
މ.
އުތުރަށް ނުވަތަ ދެކުނަށް ނުވަތަ މިދެ މިސްރާބާ ކައިރި މިސްރާބަކަށް ދަތުރުކުރަމުންދާއިރު މައްޗަށް އަރަމުންގޮސް ފެންނަން އޮތް ރަށެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ދިމާ ހުޅަނގަށް ނުވަތަ އިރަށް ފޭބުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ