...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުރުއްބާ
ނ.
ފުފުލާއި ފަޅޮލާއި ގޯނބިލިފަދަ އެއްޗެހި ވަކިގޮތަކަށް ތައްޔާރުކޮށް ހަކުރު އަޅައިގެން ކައްކައި ހަކުރުގަނޑު ހިއްކައިފައި ހުންނަ ފޮނިކާއެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުރުއްބާއެޅުން . ފުފުލުމުރުއްބާ . ފުފޫ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ