...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުރުމުރުގޮވުން
މ.
(1) މުރަނައެއްޗެހި ފުނޑުފުނޑުވެގެންދާއިރު އިވޭ އަޑުއިވުން.
(2) ހަށިގަނޑުގައި ބެއްދުމުން، ނުވަތަ އަތާއަތާލުމުން ކަށިތަކުން އަޑުގޮވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ