...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުރުސަލު
ނ.
ރަސްރަސްކަލުންގެ ޢިއްޒަތުގެ ތެރޭގައި ގެންގުޅެވޭ، ޚާއްޞަ އެއްޗެއް.
މިއީ ސާމަރާދޫނީގެ ފަތާއި ކެނދިފަށުއިފަދަ އެއްޗެހިން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
މީގެ ބޭނުމަކީ މެހި ފޮޅުމެވެ.
މިއަށް ހުންނާނީ މީރުވަސްދުވާ އަތަރު ޖަހައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ