...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުރެވި
ނ.
ވިލުދޮޅީގައި، ނުވަތަ އުރަފަށުގައި އަޑިން ހެދިގެން އަރާފައި ހުންނަ ހަތާ ގަނޑު ގަނޑު.
މިތަންތަނަށް އަބަދުހެން އެންއަރާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ