...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުބާރާތު
ނ.
ކަމަކަށް ވާދަކުރާ ބައެއް، ނުވަތަ ޖަމާޢަތްތަކެއްގެ ތެރެއިން މޮޅު މީހަކު ނުވަތަ މޮޅު ޖަމާޢަތެއް ހޮވުމަށް ރާވާ ހިންގާ ހަރަކާތް މިސާލު:
ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ