...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުބާރިކުބާދީ
ނ.
(1) މުނާސަބަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބޭ އުފަލެއް، އަނެކެއްގެ ކުރިމަތީގައި ފާޅުކުރާކުރުން.
(2) ތަހްނިޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ