...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުޅަ
ނއ.
(1) ޝަރުޢީ ކަތިލުމަކުން ނޫން ގޮތަކުން މަރުވެފައިވާ.
(2) ކުނިވާ ޒާތުގެ އެއްޗެހި ކުނިވާން ވެގެންވާނުބައި.
(3) މަރުވެފައިވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްދެވި . ކަށް . ކަށްޑެވިބަނޑަށްވަނުން . ކަށްޑެވިމުޅަދެވި . މަހުމުޅަ . މައިމުޅަވުން . މުޅަފުރޭތަ . މެޑަ . މޮޅޮއްއެޑުން . މޮޅޮއްވުން . މޮޑަދޯވި . މޮޑެދޮއްވާ . މޮޑޮދޮވި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ