...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުޅައްއެޅުން
މ.
(1) ވިއްސާރަ މޫސުމެއްގައި ވިއްސާރަނުކޮށް މަޑުވެފައި އޮތުން.
(2) ނަކަތުގެ ވިއްސާރަކޮށްފައި ދެނަކަތް ދޭތެރޭ މަޑުވެފައި އޮތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މޮޅޮއްއެޑުން . މޮޅޮއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ