...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުޅާ
ނ.
އަޑިއަށް ގޮނޑިލައިގެން ހެދޭ ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަރުކާރީއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުޅާގޮނޑި . ގޮނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ