...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުޅި
ނ.
(1) އެއްޗެހި އަޅަން ނުވަތަ އެއްޗެހިލުމަށް ފަނުން ވިޔާއެއްޗެއް.
(2) 05 ނާޅީގެ މިންވަރު.
ނއ.
(3) ހުރިހާ.
(4) އެކީ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށި . ހަށިގަނޑު . ހަކުރުފޮނި . ހަތަރުދަން . ހިކިދަރުމަސް . ހިތި . ހުޅަނގުވިނަ . ހުސް . ހޫފަތި . ނަގޫސޭސަރު . ނިދުން . ނުރަބޮޅު . ނެތިދިއުން . ނޭވާހޮޅިޔަށް އެޅުން . ރަށަށްގިނަވުން . ރަށްގޮވުން . ރަތްފަށަލަ . ރާޅުލާ ފިނޮޅު . ރާއަރާދޭސްވަރަ . ރާއަރާދޭސްވަރަމަހާ . ރިޔާމަތީފަންގި . ރޯހުތުރު . ރޯނުބައި . ރޯގޯސް . ބައިކަޅު . ބައިމަނު . ބައްދައިގަތުން . ބާފޮތިފާނަ . ބިނބިފަޅީތަފާ . ބިމެކަން . ބޮނބިފަޅީތަފާ . ބޮލިކޮއްޓޭ . ބޮލިކޮއްޓޭމުޅި . ބޮސްވަރަށްކޮޑުން . ބޮޑުބުރުގާ . ބޮޑުފެއްސަންގޮތްހެދި . ޅަ . ޅިސްޖެހެންދެންކެއުން . ކަށިކޮލި . ކަށިއޫރު . ކަށިއެރުން . ކަށިގޮނު . ކަނޑި މިޔަރު . ކަޅުކޮތަރިރައިވެރިމަސް . ކަޅުފޫރޮނޑު . ކައިރުރިނދަލި . ކައްޓެޅި . ކަސަބުމުންޑު . ކަސްފާނަ . ކުނޑިކުނޑިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ