...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުޅިފަންގި
(1) ދެފަންގަނޑު އެއްކޮށް ހުނގޫމަޅައި ބައްޅިޖަހައިގެން ހަދައިފައިވާ ފަންގި (މިއީ އަނގަމަތި މަސްދޯނި ފަހަރު ދަތުރު ފަތުރުކުރާއިރު ވަގުތީގޮތުން ހިޔަލަކަށް ބޭނުންކުރާ (އެއްޗެކެވެ.) (2) ރިޔާމަތީ ފަންގި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިޔާމަތީފަންގި . މުޅިފަންގިމެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ