...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުޅޯ
(ނ..) ދަރުފެޅުމަށާއި ގާފެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލަތެއް.
މިހުންނާނީ، ތިލައެއްގައި ދަނޑިއެއް އިންދައިފައެވެ.
މި ކޯރާޑިއަށްވުރެ ދަނޑި ދިގުވާނެއެެވެ.
(2) މަޖާޒު:
ބޮޑުނުވާ އަންހެން ކުދީންނަށް ޖިންސީގޮތުން ގެއްލުންދޭ ފިރިހެނާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަންފަތްގަނޑު . ކާޅުމުޅޯށި . ކޯރާޑި . އޮނި . އޮނިފަން . އޮއްސާލި . މުޅޮށި . މުޅޯށި . މުޑޭށި . މޮޑޯއްޓާ . މޮޑޯޓި . މޯށި . ފަސްތަނުގައި ބެހެއްޓި މުޅޯށްޓަކަށްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ