...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުޅޯށި
ނ.
އެއްޗެހި އެޅުމަށް ފަނުން ވިޔެފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިވިޔަނީ ރޯފަން ވިލުވައިގެންނެވެ.
މުޅޯށީގެ ތެރޭގައި ދިގު މުޅޯައްޓާއި ގޮނިމުޅޯށި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަންފަތްގަނޑު . އޮނި . އޮނިފަން . އޮއްސާލި . މުޅޮށި . މުޅޯށި . މުޑޭށި . މޮޑޯއްޓާ . މޮޑޯޓި . މޯށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ