...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުކައްލަފު
ނ.
އިވުން ނުވަތަ ފެނުން މިދެޙިއްސުން ކުރެޙިއްސެއް ސަލާމަތުން ހުރުމާއެކު، ރަސޫލު ބޭކަލަކު ދީނަށް ގޮވާލެއްވި ގޮވާލެއްވުން އެމީހަކާ ހަމައަށް ވާޞިލުވެފައިވާ، ބުއްދިހުރި ބާލިޣުވެފައިވާ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ