...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުކޮޅު
ނ.
(1) ލަކުޑީގައި ހުންނަ ލޯވަޅު ބައްދަން ޖަހާއެތިކޮޅު.
(2) އިސްކުރު ފަދަތަކެތި ޖެހުމަށް ފާރުގައި ތޮރުފާ ލޯވަޅަށް ޖަހާއެތިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުނގުރި . މުކަޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ