...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުއާލާތްކެނޑުން
މ.
(1) ވިދިވިދިގެން ކުރަންޖެހޭ ދެކަމެއްގެ ދެމެދުގެ ހިނދުދިގުވުން.
(2) މަޖާޒު:
ބައެއް ކަހަލަ ކަންތަކުގެ ވަގުތު ފާއިތުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ