...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުއާޞަލާތު
ވައަކުން ނުވަތަ ޙަރަކާތަކުން ނުވަތަ އިޝާރާތަކުން ނުވަތަ ނިޝާނެއްގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ކުރާ ޢަމަލު.
(4) މަޢުލޫމާތު ބަދަލު ކުރުމަށް ކުރާ ޢަމަލު.
(5) ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ނިޒާމް.
(6) ވާހަކަ ދެއްކުމާއި، ސިޓީއާއި މެސެޖް ބަދަލުކުރުމުގެ ނިޒާމު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ