...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުއިރު
ނ.
ކެޔޮގަހުގެ ބަނޑުފަތުންނާއި ފަންވަތް ފަދަތަކެތީގެ ކައިރިފަށުން ނަގާ ރޮއްޖެއްހާ ހިމަފަށެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނީރި . ކީރު . ކުންނަ . ކެއުރިޔާން . ވަރަ . ވާޔާ . މުއިނަރު . މުއިރަން . މުއިރި . ފަންނައްރިޔަން . ފަންނައްރީމު . ފަންނަތްރިޔަމަ . ސުރި . ސުރިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ