...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުއްފަތް
ނ.
(1) ތިމާ މަސައްކަތް ކުރެވޭ ހާލުގައި ހުރެމެ، ހިލޭ މީހެއްގެ އެހީގައި ދިރިއުޅޭ އުޅުން.
(2) ބުނެ ކިޔައިގެން މީހުން އަތުން ހިލޭ އެއްޗެހި އަތުލާ އަތުލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުއްޕަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ