...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުއްލާ
ނ.
(1) ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ.
(2) އިހުގައި މާލޭގައި އުޅުނު ވޯރާ ޖަމާޢަތުގެ ވެރިމީހާ.
(3) މަޖާޒު:
އެކިއެކި ކަންތައްތައް ކުރާ ޕާޓީގެ ވެރިއަކަށް ހުންނަ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ