...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުއްސަނދިކަން
ނއނ.
(1) އަތްމަތި ތަނަވަސްކަން.
(2) ފައިސާއާއި މުދާ ގިނަކަން.
(3) ބިންގަނޑު މޮޅުކަން.
(4) ބިމުން ލިބޭ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ގިނަކަން.
(5) ޚިޔާލުގެ ތަނަވަސްކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަހުޖަނު . މަސްދާނީފެން އޮތްތާކަށެވެ . ތަނަވަސްކަން . ޙަޟާރަތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ