...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުވައްޒަފު
ނ.
ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަހުކޮއްތު . މިނާމީހުން . ސަރުކާރުދަތުރު . ސެކްރެޓަރީ . ޕުރޮވިޑެންޓް ފަންޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ