...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުފަރަދުބޭސް
ނ.
ދިވެހިބޭހުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެހެން އެއްޗެއް ބޭނުން ނުކޮށް ހަމައެކަނި އެއެއްޗަކުން ބޭސް ހެދޭއެތި.
މިސާލު:
އެސްމާ، ތަކޫވައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ