...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުދަލުޒަކާތް
ނ.
އެބައެއްގެ މުއްސަނދީންެ މުދަލުން ނަގައި އެބައެއްގެ ފަގީރުންނަށް ދިނުމަށް އިސްލާމްދީނުގައި ވާޖިބުކުރައްވައިފައިވާ މިންވަރެއް.
މިނެގެނީ ވަކި ބާވަތްތަކެއްގެ މުދާ ވަކި ޢަދަދަކަށް ވަކި މުއްދަތަަަކަށް މީހެއްގެ މިލްކުގައި ހުރުމުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ