...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުދާވެރި
ނއ.
(1) ފައިސާގިނަ.
(2) މުދާގިނަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މާލުވެރި . މާލުވެރިކަން . ފައިސާވެރިކަން . ފަދަޅަކުސްވަރަ . ފިހާރަވެރިން . ފިހާރަވެރިޔާ . ދަގަނޑުވަހުތާންޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ