...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުދިބައި
ނ.
ޒީނަތްތެރި ވުމުގެ ގޮތުން ކަންފަތުގައި އަޅާ ގަހަނާއެއް.
މިހުންނާނީ ވޮއްޓެއްގައި މުދި ތަކެއްލައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންބައި . ވޮށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ