...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުތަ
ނ.
(ޅ) ގަލުގައި އުޅޭ ކަޅުކުލައިގެ ލަފެއް ހުންނަ ކުޑަމަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްދުގާއިމުކުރުން . ހަތްއަޖައިބު . ހުނގުގަސް . ރަށްފުށް . ރަސްގެފާނު . ރިލޭރޭސް . ރޫސީވިލާތް . ބަނދަރުޖެހުން . ކިފާޔަތުގެ ފަރުޟު . އަލްޖަބްރާ . އަޒިމަ . އިރުވައިބަތް . އެކުވެނި . މިސްކިތްފޮށި . މުސްތަޢުމަރުން . ފަރަންޖީން . ފަތްކޮޅު . ފިނިހަނގުރާމަ . ފިލްމީލަވަ . ފިގުހުފޮތް . ފޮރިންއެކްސްޗޭންޖް . ދީނާރު . ތިންވަނަދުނިޔެ . ލާންސްކޯޕްރަލް . ލީރާ . ގޮނޑެއްގައިއޮތަސް ޖަވާހިރެއް ވާނީ ޖަވާހިރަކަށެވެ . ގޮނޑެއްގައިއޮތަސް މުތެއްވާނީ މުތަކަށެވެ . ސެންޓު . ޑިވިޒަން . ޑޮލަރު . ޔޫރަޕު . ޔޫރޯ . ޕާލަމެންޓު . ޚަރީފު . ޤިބުލަބެލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ