...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުތުނި
ނ.
(1) ކުރުކުރުގެ މަތީގައި ގަސްފަޅައިފައި ހުންނަތަން.
(2) ކާށިގާނާއިރު، ނާށީގެ ފުލުގައި ނުގޭނި އޮންނަ ތަންކޮޅު.
(3) ކަޅުބިލަމަހުގެ ސިކުނޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ