...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުތެ
ނ.
(ލ) (1) މުތް.
(2) އެސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަބަރުފަނި . ބަނޑުދޭފިލާ . އާނު . އިނގުރު . ވަޅުމުތް . މުތްކުޅުން . މޮށަވައް . ގޮނޑެއްގައިއޮތަސް ޖަވާހިރެއް ވާނީ ޖަވާހިރަކަށެވެ . ގޮނޑެއްގައިއޮތަސް މުތެއްވާނީ މުތަކަށެވެ . ޓައުނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ