...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުތް
ފައިގެ އެތެރެހަށީގައި އުފެދޭ މޮހޮރާ.
މިއީ އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑުން ވިހަދަމާ އެއްޗެއްކަމަށް ބުނެވެއެވެ.
(4) މިއީ ބާވަތެއްގެ ހިލައެކެވެ.
ބަކަރީގެ ގޮހޮރުގައި އުފެދޭކަމަށް ބުނާ ކުޑަކުޑަ ހިލައެއް.
މިއީ ބޭހެކޭ ބުނެވެއެވެ.
(5) އޮއްވަޅު ގަނޑީގައި ކުޅޭ ކުޅިވަރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިބަކުބަ . ރަންމުތް . އަސަންނަވަރަންނަ . އިތާ . އިތާމުތް . ވަރަންނަ . ވަޅޮމުތް . މަރުވާރީދު . މަރުޖާނު . މިއަން . މުތީ . މުތެ . މުތްކުޅުން . މޮހޮރާ . ސިރީމުތައިރެސްލޯކަ . ސުއްކަތުރާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ