...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުލަ
ނ.
(1) އިރުވައިގެ ފުރަތަމަ ނަކަތް.
(2) ނއ.
ފުރަތަމަ މިސާލު:
މުލައަރި.
(3) ބޮޑު.
(4) (ބދ) އުރަމަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޅިބައިން . ހަތަރުއަތޮޅުމެދު . ހަތްފުކުދިއްލުން . ހިކަނދިއެރުވުން . ހިކަނދިމަސްގަނޑު . ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ހުޅަނގު . ހުޅަނގު މޫސުން . ހުއްޓި . ހެއި . ނޫނު . ރާޒުވާގޮނޑި . ބަނޑުވައްއަކުރު . ބަޅެބޮލާ . ބަކަރިބައިކުރުން . ބައިމަތި . ބާޒޫ ބަންދު . ކަރުފިލާ . ކިރުރިހަބަތް . ކުރެންކެދު . ކޮށު . ކޮޅުފަސް . އަތްތޮޅުވުން . އަތްކެނޑުން . އިރުވައި . އިރުވައިބަޑި . އިރުވައިކޮލި . އިރުވައިވުން . އިރުވައިމޫސުން . އުޅަނބޮށި . އުޅަނބޮށިހުޅު . އުދައްދަނޑި . ވަކި . ވައިހަޅަ . މައުމެލާމެލި . މާނަ . މާމެލާމެލި . މީދާމަސްގަނޑު . މުލަ . މުލަހަޅަ . މުލައް . މުލައްބުރި . މުލައްގަނޑަ . މުލައްގަނޑުހާލިގަނޑު . މުލައްގަނޑޮ . މުލާރި . މުލި . މުލުހާ . މުލޮއް . މޮށްގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ