...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުލައަރި
ނ.
(1) މަހުގެ ބުރަކަށި ފަރާތުގެ މަސްއަރި.
(2) ކެޔޮގަނޑުގެ ފުރަތަމައަރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުލަ . މުލާރި . ފެންދިންއަރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ