...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުލައް
ނ.
(1) މުލައްގަނޑު.
(2) ބައެއް ރަށްރަށަށް ކިޔާ ނަމެއް.
މިސާލު:
ހ.
ބޮލިމުލައް، ށ.
ފުވައްމުލައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޅިބައިން . ހިކަނދިއެރުވުން . ހިކަނދިމަސްގަނޑު . ނޫނު . ބަޅެބޮލާ . ބާޒޫ ބަންދު . ކުރެންކެދު . ކޮޅުފަސް . އަތްކެނޑުން . އުޅަނބޮށި . އުޅަނބޮށިހުޅު . މީދާމަސްގަނޑު . މުލައް . މުލައްބުރި . މުލައްގަނޑަ . މުލައްގަނޑުހާލިގަނޑު . މުލައްގަނޑޮ . މުލޮއް . މޮށްގަނޑު . ފުނާގަނޑު . ފުރަގަހުންބެއްދުން . ދިރުނބާ . ދޮރެބެޔާ . ތިލަގަނޑު . ތުޅުލު . ގޮށްއެރުވުން . ޖަހަމުސައްޓި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ