...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުލައްބުރި
ނ.
(1) ދިނރުބާކޮޅު މުލައްގަނޑުގެ ތިރީގައިގެ ބައްޓަމަށް ހަދާ މައްޔަލަށް ކަނޑާ ފައްތާފައި ހުންނަ ދޮޅުމުށެއްހާ ދިގުމިނުގައި ހުންނަ މުލައްގަނޑު.
(2) ދިނރުބާ ބުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ