...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުލައްގަނޑު
ނ.
(1) މަސްދޯނީގައި ދިރުނބާކޮޅު މައްޔަލުގެ މަތީގައި ހުންނަބައި.
(2) ދިރުނބާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނޫނު . ބަޅެބޮލާ . މުލައް . މުލައްބުރި . މުލައްގަނޑަ . މުލައްގަނޑުހާލިގަނޑު . މުލައްގަނޑޮ . މުލޮއް . މޮށްގަނޑު . ފުނާގަނޑު . ދިރުނބާ . ދޮރެބެޔާ . ތިލަގަނޑު . ޖަހަމުސައްޓި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ