...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުލާ
ނ.
އިހުގައި އަންހެނުން، ދުވާލު ވަޑައިގަންނަވާއިރު ތުރުކުރައްވާ ބޮޑުބުރުގާ ފަދައިން ބޭނުންކުރައްވާ އެއްޗެއް.
މި ހުންނާނީ ދެބަޔައަށެވެ.
އަތްނިވާވާވަރަށް ފަހައިފައިވާ ބުރުގާއަކާއި، ތިރީބަަޔަކާއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގޮނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ