...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުލި
ނ.
(1) ތަނެއްގެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ތެދުކަން ކަނޑުވައިލައި ބޭރަށް ނުކުމެފައި ހުންނަ ތަންތަން.
(2) މުލަކަ ތޮޅުގެ ރަށެއްގެނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނިހަރުބަވާސީ . ރާހަތްކުރުން . ބަވާސީ . ބޭރުބައްތި . ބޯކަފި . ކަންނެޔޮބަލިކަން . ކަރެވިޔާއްދަ . ކަސްމުލިހި . ކުންނު . ކުޅަނދުރުހަތާމުލިހި . އަނދުންހުލި . އަނގަ . އުމަގުވުން . އުފައުވުން . އުފައުވެރި . އުފައުވެރިކަން . އެއްމުލިފިލާ . އެއްމޫ . ވައިގުގޫކަފަގަނޑު . ވިޔާއްދަ . މާކަނޑޫ . މުއްލި . މުލިހިތެޅުން . މުލިހިޖެހުން . މުލެހި . މުލޯހި . ފައްކާވުން . ފިނިކުރުން . ފެންމުލިހި . ދިއްގޮނޑި . ތުއްވުން . ލައްޒަތުލިބުން . ލޯކަށި . ގަނޑުމުލިހި . ގެމުލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ