...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުލިހި
ނ.
(1) މަސްގަނޑު އަޑިން ގޮނޑިލައިގެން ބިއްސަށް ވުރެބޮޑެތިކޮށް އުފުއްލާފައި ހުންނަ ތަން.
(2) (ބދ) ފުނިވަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނިހަރުބަވާސީ . ކަންނެޔޮބަލިކަން . ކަރެވިޔާއްދަ . ކަސްމުލިހި . ކުޅަނދުރުހަތާމުލިހި . ވައިގުގޫކަފަގަނޑު . ވިޔާއްދަ . މުލިހިތެޅުން . މުލިހިޖެހުން . މުލެހި . މުލޯހި . ފެންމުލިހި . ދިއްގޮނޑި . ލޯކަށި . ގަނޑުމުލިހި . ގެމުލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ