...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މުލިހިނެގުން
މ.
މަސްގަނޑުގެ އަޑިން ގޮނޑިލައިގެން، ބިއްސަށްވުރެ ބޮޑެތިކޮށް ތަންތަންކޮޅު އުފުލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުލިހިތެޅުން . މުލިހިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ